Κατεδαφίσεις

Κατεδαφίσεις με έδρα τη Βάρδα. Αναλαμβάνουμε κατεδαφίσεις οικοδομών, αποθηκών, μεταλλικών κατασκευών και κάθε τύπου κτιρίου.