Δημόσια Έργα

Δημόσια έργα με έδρα τη Βάρδα. Αναλαμβάνουμε δημόσια έργα παντός τύπου και κλίμακας με στόχο τη ποιότητα και τη ταχύτητα εκτέλεσης των έργων. 

Με έργα Κτιριακά, Βιομηχανικά, Οικολογικά, Οδοποιίας, Λιμενικά στο νομό Ηλείας και στις τοπικές περιφέρειες, η Ergomark είναι από τις γρηγορότερα αναπτυσσόμενες εταιρίες.